mongolfiera sopra le montagne

Tham vọng của chúng tôi

14 000 nhân viên của chúng tôi làm việc hàng ngày với niềm đam mê và tự hào để cung cấp cho bạn những giải pháp phù hợp và đổi mới điều mà sẽ giúp bạn kiểm soát được rủi ro liên quan đến các hoạt động của mình, cho dù đó là về con người, kỹ thuật, môi trường hay kỹ thuật số.
 
Với tham vọng này, chúng tôi cam kết rằng:

 

  • Đảm bảo cho khách hàng một kỹ năng chuyên môn luôn đổi mới trong các lĩnh vực công nghiệp/ sản xuất, năng lượng, vận tải, cơ sở hạ tầng và công trình xây dựng và trong tất cả các lĩnh vực khác. Điều này dựa trên những kỹ năng giỏi và đã được công nhận, các quy trình không ngừng phát triển, các giải pháp đáp ứng thực tế trên thực địa.
  • Mang đến cho khách hàng mức độ hài lòng cao dựa vào sự xuất sắc của đội ngũ nhân viên của chúng tôi và việc ở gần thực địa.
  • Hỗ trợ các chuyển đổi của khách hàng, cho dù việc đó có liên quan đến quá trình chuyển đổi sinh thái hoặc một cuộc cách mạng kỹ thuật số.
  • Chuyển giao kỹ thuật cho các đội ngũ phục vụ khách hàng của chúng tôi thông qua việc đào tạo hoặc hỗ trợ cụ thể.